In Memoriam

Scoops Imogen "Freja" fick ett långt och fantastiskt liv ända in på sitt tionde år, bilden tagen vid nioårsdagen sensommaren 2014.
Ägare: Carlén-Lindell       
Foto: LE
© 2020 Kennel Scoop - Stockholm
Design & produktion av: Olausson Group AB