Scoops Georgina

Mini
e: Witchesbroom Balanchine
u: Pennybright Marissa

Ägare: Kennel Scoop / Carita Stålberg

För fler bilder klicka här!
© 2022 Kennel Scoop - Stockholm
Design & produktion av: Olausson Group AB